Contact

POLON-ALFA S.A.

ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Poland

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000718974   
NIP 554-03-11-901
REGON 091193376
BDO 000002434
  Phone E - mail
Export Department

export@polon-alfa.pl

Export
   

Justyna Kasierska
+48 52 3639 278 justyna.kasierska(at)polon-alfa.pl
Orders & Shipments
   
Agnieszka Nowicka
+48 52 3639 263 agnieszka.nowicka(at)polon-alfa.pl

 

 

Copyrights 2020 POLON-ALFA S.A.  Terms of use