Czujka dymu i ciepła

DOT-6046Przeznaczenie

Uniwersalna czujka dymu i ciepła typu DOT-6046 jest przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym i/lub następuje wzrost temperatury. Charakteryzuje się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy spowodowane np. przez parę wodną i pył, zachowując
przy tym małe gabaryty i wysoką estetykę czujki.

Czujki dymu i ciepła DOT-6046 przewidziane są do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000 i POLON 6000.

Zasada działania

Podstawą działania detektorów dymu czujek DOT-6046 jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia świetlnego na cząsteczkach dymu. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane przez diodę nadawczą. Rozproszone światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu. Wnikające do czujki ciepło powoduje zmiany rezystancji termistorów. Informacje o czynnikach pożarowych z czterech detektorów poddawane są zaawansowanej analizie sygnałowej przez mikroprocesor, który ocenia stopień zagrożenia pożarowego.


Komunikacja między centralą systemu POLON 4000 lub POLON 6000, a czujkami DOT odbywa się za pośrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny,
w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i z czujki do centrali np.: ocenę stanu otoczenia (zadymienia, temperatury), tendencję jego zmiany oraz aktualną wartość analogową temperatury i gęstość zadymienia.
Mikroprocesor sterujący pracą czujki, kontroluje poprawność działania jej podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali.


Czujka DOT-6046 jest czujką analogową, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu założonego progu czujka wysyła do centrali informację o częściowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania służb serwisowych o konieczności podjęcia odpowiednich działań. Czujka wyposażona jest w wewnętrzny izolator zwarć, który odcina sprawną część linii dozorowej od sąsiadującej części uszkodzonej, co umożliwia dalszą niezakłóconą pracę czujki. Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym światłem dwóch diod, umieszczonych po przeciwnych stronach obudowy czujki. Wskaźnik umożliwia szybką lokalizację alarmującej czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu działania czujki. Jeżeli czujka jest źle widoczna lub zainstalowana w trudno dostępnym miejscu, można do niej dołączyć dodatkowy optyczny wskaźnik zadziałania WZ 31.Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziałania izolatora zwarć, sygnalizowane są żółtymi błyskami diody świecącej.


Czujka ma sześć podstawowych trybów pracy, które umożliwiają użytkownikowi optymalne dopasowanie jej do pracy w określonym środowisku:

tryb 1 – współzależna praca dwóch detektorów dymu i dwóch ciepła,
tryb 2 – współzależna praca dwóch detektorów dymu,
tryb 3 – praca jako czujka ciepła,
tryb 4 – niezależna praca dwóch detektorów dymu i dwóch ciepła,
tryb 5 – sensory w koincydencji (funkcja AND),
tryb 6 – sensory w koincydencji lub czujka ciepła z nadmiarowym progiem temperaturowym.

Typ

adresowalna, wielosensorowa, punktowa

Kategoria

do pracy w warunkach typowych

Rodzaj

dymu i ciepła

Napięcie pracy

16,5 VDC - 24,6 VDC

Pobór prądu w trybie dozorowania

≤ 150 µA

Klasa czujki

A1R, A1S, BR, BS wg. PN-EN 54-5

Wykrywane testy pożarowe

TF1 do TF9

Adresowanie

kodowanie adresu automatyczne z centrali

Zakres temperatur pracy

od -25°C do 55°C

Wilgotność względna

do 95% przy 40°C

Wymiary czujki z gniazdem

Ф115 x 54mm

Masa

0.18 kg

Kolor obudowy

biały

Nazwa pliku Opis  
IK-E389-001-PL DOT-6000.pdfInstrukcja Instalowania i Konserwacji

810.32 KB
DOT-6000_063-UWB-0384.pdfCertyfikat

2.66 MB
DOT-6000_KRAJOWA_DEKLARACJA_WŁAŚCIWOŚCI_UŻYTKOWYCH_01_E389_2022.pdfInne

888.55 KB
karta katalogowa DOT-6000.pdfKarta Katalogowa

519.16 KB
DOT-6000_DWU_01_E389_2022.pdfDeklaracja Właściwości Użytkowych

1.56 MB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania