WARSZTATY SAP '2022

 

Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią COVID-19,  w dniach 8 – 11.06.br. odbyły się XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2022”.

Tegoroczne Warsztaty, które po raz kolejny zgromadziły blisko 450 osób, zostały zorganizowane w wyjątkowych obiektach industrialnego hotelu CUKROWNIA ŻNIN.

Merytoryczna część Warsztatów obejmowała wiele spraw związanych z wiodącą tematyką - „Integracja systemów bezpieczeństwa pożarowego – wybrane zagadnienia”.

Zaprezentowane zostały następujące wykłady:

„Wymagania przepisów techniczno-budowlanych w zakresie podziału na strefy pożarowe i oddzieleń przeciwpożarowych”  -  Rafał Szczypta, Z-ca Dyrektora Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP;

„Najnowsze wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02:2021” - Mariusz Sobecki, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

„Zabezpieczenia przeciwpożarowe w garażach i miejscach ładowania przeznaczonych do parkowania i ładowania pojazdów elektrycznych” – Edward Skiepko, Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP;

„Zagadnienia prędkości krytycznej w wentylacji pożarowej tuneli” – Paweł Wrona, Politechnika Śląska;

„Rola Wytycznych Projektowania Systemów Sygnalizacji Pożarowej” – Ryszard Małolepszy, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

„Podział obiektów budowlanych na strefy – wpływ na bezpieczeństwo pożarowe” – Piotr Smardz, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

„Weryfikacja dokumentów dopuszczających wyrób budowlany do obrotu” – Marek Siara, rzeczoznawca SITP;

„Wymagania firm ubezpieczeniowych w zakresie systemów bezpieczeństwa” – Robert Kuczkowski, PZU LAB, Politechnika Łódzka;

„Analiza możliwości ograniczania podatności czujek pożarowych na mylne wzbudzenia” – Tomasz Wdowiak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

„Transmisja alarmów pożarowych i uszkodzeniowych do centrów odbiorczych – wymagania i warunki” – Artur Litwin, Komenda Miejska PSP Koszalin.

Wszystkie w/w referaty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i niejednokrotnie wywołały żywą dyskusję.

Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć film prezentujący nową halę produkcyjno-magazynową, której budowa zakończyła się w czasie trwania pandemii. Dla tych, którzy jeszcze go nie widzieli – zapraszamy na stronę https://www.youtube.com/watch?v=V7j7KUIye8o.

Wiceprezes ds. technicznych POLON-ALFA S.A. Dariusz Nagański omówił aktualny, dynamiczny rozwój firmy i przedstawił nowe możliwości produkcyjne zakładu, które spełniać będą, nieustająco rosnące, zapotrzebowanie rynku na nasze urządzenia.

Inżynierowie wsparcia technicznego zaprezentowali nowości w ofercie POLON-ALFA na czele z wdrażanym właśnie do produkcji systemem sygnalizacji pożarowej POLON 3000 oraz systemem integrującym urządzenia przeciwpożarowe PA VENO.

W trakcie zajęć integracyjnych pod nazwą „Kudłaty na swoim” uczestnicy Warsztatów zbudowali dwanaście bud i przekazali pieskom - podopiecznym fundacji „Schronisko dla zwierząt w Gaju”.

Wysoki poziom merytoryczny Warsztatów (wielokrotnie podkreślany przez uczestników), możliwość swobodnych konsultacji z autorytetami branży, koleżeńska atmosfera, piękna okolica i jeszcze piękniejsza pogoda – wszystko to złożyło się na niekwestionowany sukces XXVIII Ogólnopolskich Warsztatów Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP ‘2022.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli  po raz  kolejny spotkać się z nami.

Do zobaczenia za rok!

FOTO

08.06.2022

09.06.2022

10.06.2022

Cukrownia ŻNIN

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania