XXIV Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2016”

W dniach 8 - 10 września br. w GrandHotelu „TIFFI” w Iławie, firma Polon-Alfa zorganizowała XXIV Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2016".

Podobnie, jak w ubiegłych latach, impreza zgromadziła blisko trzystu uczestników związanych z  branżą zabezpieczeń.

W tym roku tematem przewodnim spotkania była: „Ochrona przeciwpożarowa obiektów – wykrywanie pożarów”.

Powszechne stosowanie systemów wykrywania i sygnalizowania pożaru to właściwa droga do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektów i ochrony przed pożarami. Szybkie i niezawodne wykrycie pożaru pozwala na ograniczenie strat materialnych i uratowanie życia. Podstawowymi elementami każdego systemu wykrywania są czujki pożarowe. Zasada działania czujek pożarowych polega na wykrywaniu emitowanych podczas pożaru produktów spalania, takich jak: dym, gaz, ciepło oraz promieniowanie. Projektant instalacji sygnalizacji pożarowej powinien zapewnić właściwy dobór czujek, tak aby pożar został wykryty w jak najwcześniejszym stadium.

Podczas Warsztatów wygłoszono następujące referaty:

„Zasady oceny ryzyka w ubezpieczeniu p.poż obiektów” - Robert Kuczkowski, PZU Lab

„Zjawiska występujące podczas pożaru-metody wykrywania pożaru” - Mariusz Sobecki, SITP Legnica

„Zasady doboru czujek pożarowych do wykrywania potencjalnych pożarów w obiektach” -Waldemar Wnęk, SGSP Warszawa

„Metody wykrywania pożarów w wybranych obiektach przemysłowych” - Marek Podgórski, SITP Warszawa

„Zmiany krajowych dokumentów certyfikacyjnych” - Grzegorz Mroczko, CNBOP-PIB Józefów

Oprócz zaproszonych prelegentów, również inżynierowie wsparcia technicznego Polon-Alfa - Krzysztof Marchlewski i Mariusz Radoszewski zaprezentowali referat dotyczący nowych opracowań firmy. Przedstawili oni nowe funkcjonalności systemu POLON 6000 (m.in. tryb serwisowy) oraz czujki DOT-4046 (koincydencja dwóch sensorów). Pokazano również EKS-6222P - element kontrolno-sterujący systemu POLON 6000 o największej obciążalności prądowej dostępnej na rynku - 12A. Dodatkowo zaprezentowano zupełnie nową linię czujek DUO w odmianach 6046 oraz 6043, które są połączeniem dotychczas oferowanych czujek DUR i DOR. Z zainteresowaniem słuchaczy spotkał się również tester linii dozorowych TLD-6000, za pośrednictwem którego można uzyskać pełny obraz linii dozorowych bez potrzeby instalowania centrali oraz bezprzewodowy ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4007 wykorzystujący łącze radiowe do komunikacji z centralą (poprzez ACR-4001).

Na zakończenie  prelekcji  zostało zaprezentowane najnowsze „dziecko” Polon-Alfa - pełna gama produktów detekcji gazu, która wywołała ogromne zaciekawienie wśród uczestników Warsztatów.
W tej nowej gałęzi produkcji firmy znalazła się centrala CDG 6000 oraz adresowalne i autonomiczne czujki propanu-butanu, metanu i tlenku węgla.

W tym roku po raz pierwszy, odpowiadając na sugestie Klientów, przygotowano eksperckie panele dyskusyjne, które obejmowały tematykę:

  1. „Metody ochrony ppoż. nietypowych obiektów”
  2. „Praktyczne aspekty oceny zagrożeń w ubezpieczanych obiektach”.

Wygląda na to, że ta nowa forma konfrontacji wiedzy i poglądów już na trwałe wpisze się w program Warsztatów SAP.

Tradycyjnie wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali materiały z prezentowanymi referatami oraz najnowsze Poradniki Projektanta.

Uroczystą kolację pierwszego dnia uświetnił znany i lubiany kabaret „Formacja Chatelet”. Drugiego dnia, po merytorycznej części spotkania, przyszedł też czas na odpoczynek. Uczestnicy Warsztatów, mieli okazję wziąć udział w rejsie po Jezioraku (najdłuższym jeziorze w Polsce) i podziwiać piękną okolicę z pokładu statku.

Dziękując za udział w tegorocznym spotkaniu już dziś zapraszamy na przyszłoroczne, JUBILEUSZOWE XXV Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP”, które tradycyjnie odbędą się w pierwszej połowie września.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania