Kontakt

POLON-ALFA S.A.

ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Polska

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000718974           NIP 554-03-11-901
REGON 091193376       BDO 000002434
Kapitał zakładowy 474 350,00 zł (wpłacony w całości)
 
  Telefon Fax E - mail godziny 
pracy
Zarząd
+48 52 36 39 200 +48 52 36 39 203 sekretariat@polon-alfa.pl  
Dział Wsparcia Technicznego:
  • informacje o ofercie produktowej
  • dobór oraz konfiguracja urządzeń instalacji SSP
  • pomoc w konfiguracji i oprogramowaniu urządzeń w instalacjach
  • informacje o szkoleniach, organizowanych przez POLON-ALFA
+48 52 36 39 261 +48 52 36 39 264 wsparcie@polon-alfa.pl 8:00 - 16:00
Serwis Urządzeń
  • obsługa napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wyrobów POLON-ALFA
  • konsultacje wizyt serwisu na obiektach, pomoc w lokalizacji usterek w systemach POLON-ALFA
+48 52 36 39 375 +48 52 36 39 388 serwis@polon-alfa.pl 8:00 - 16:00
Dział Sprzedaży
+48 52 36 39 511 +48 52 36 39 204 sprzedaz@polon-alfa.pl 8:00 - 16:00
Dział Marketingu
+48 52 36 39 261 +48 52 36 39 264 marketing@polon-alfa.pl 8:00 - 16:00
Dział Eksportu
+48 52 36 39 269 +48 52 36 39 264 export@polon-alfa.pl 8:00 - 16:00
Laboratorium Wzorcujące Urządzeń Dozymetrycznych
+48 52 36 39 460 +48 52 36 39 461 lwud@polon-alfa.pl 7:00 - 15:00
Dział Księgowości Finansowej
+48 52 36 39 213 +48 52 36 39 203 ksiegowosc@polon-alfa.pl 7:00 - 15:00
Dział Zaopatrzenia
+48 52 36 39 520 +48 52 36 39 522 zaopatrzenie@polon-alfa.pl 7:00 - 15:00

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania