Centrala detekcji gazów (16 kanałowa)

CDG-6000CDG 6000

Przeznaczenie:

           Adresowalna centrala detekcji gazów CDG 6000 jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania wycieku gazów palnych oraz niebezpiecznych stężeń tlenku wę­gla, po odebraniu informacji od współpracujących z nią detektorów gazów. Centrala może współpracować mak­symalnie z 16 adresowalnymi detektorami gazów typu PSG-6000. Centrala ma przekaźnikowe wyjścia do ste­rowania urządzeniami zewnętrznymi, specjalne wyjście sterujące zaworem odcinającym dopływ gazu oraz wej­ścia kontrolne.

 

Funkcjonalność:

 Centrala detekcji gazów CDG 6000 umożliwia:

• kontrolę i sygnalizację wycieku gazów palnych (CNG, LPG) oraz niebezpiecznych stężeń tlenku węgla (CO),

• wykrywanie i sygnalizację przekroczenia trzech pro­gów alarmowych stężenia gazów,

• automatyczne zamykanie zaworu odcinającego do­pływ gazu,

• automatyczne sterowanie wyjściami do zewnętrz­nych urządzeń sygnalizacyjnych lub wykonawczych,

• kontrolę stanu urządzeń zewnętrznych,

• automatyczną kontrolę własnych układów i obwo­dów centrali,

• przekazanie informacji do systemów sygnalizacji pożarowej POLON 4000 / POLON 6000 w obiekcie.

 

Budowa centrali:

 Centrala CDG 6000 jest wyposażona w:

• 1 linię dozorową pozwalającą na dołączenie maksy­malnie 16 adresowalnych detektorów gazów typu PSG-6000,

• 4 wyjścia przekaźnikowe do sterowania urządzeń zewnętrznych sygnalizacyjnych lub wykonawczych,

• 1 wyjście sterujące zaworem odcinającym dopływ gazu,

• 4 linie kontrolne stanu sterowanych urządzeń ze­wnętrznych,

• wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych lub de­tektorów gazów o obciążalności 0,5 A/12 V.

 

Współpracujące elementy:

Centrala CDG 6000 może współpracować z poniższymi adresowalnymi detektorami typu PSG-6000:

Detektor

Wykrywany gaz

Zasilanie dodatkowe

PSG-6001

CNG (gaz ziemny-metan)

9-30 V DC

PSG-6002

LPG (propan-butan)

9-30 V DC

PSG-6003

CO (tlenek węgla)

9-30 V DC

PSG-6103

CO (tlenek węgla)

Tylko z linii dozorowej

 

Specyfikacja

Napięcie zasilania: podstawowe

230 V AC

Napięcie zasilania: rezerwowe

Akumulator 12 V 2.3 Ah

Maksymalny pobór prądu z sieci

150mA

Pobór prądu z akumulatorów podczas dozorowania (centrala)

< 100 mA

Pobór prądu z adresowalnej linii dozorowej systemu POLON 6000

< 0,6 mA

Liczba detektorów na linii dozorowej

16

Wyjścia przekaźnikowe

bezpotencjałowe w centrali 4 obciążalność 8A/250 V AC, 8A/30 V DC

Wyjście sterowania zaworem odcinającym:

12V/11A

Liczba linii dozorowych

1

Liczba linii kontrolnych

4

Zewnętrzna linia zasilania

0,5A 12V DC

Temperatura pracy

Od - 10 °C do + 55 °C

 

Nazwa pliku Opis  
karta_katalogowa_CDG-6000.pdfKarta Katalogowa

473.52 KB

Tylko dla autoryzowanych użytkowników

Instrukcja instalacji

1.07 MB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania