SYSTEM INTEGRUJĄCY URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE SYSTEM DO WIZUALIZACJI I STEROWANIA

PA VENOSystem do wizualizacji i sterowania - PA VENO jest certyfikowanym systemem integrującym urządzenia przeciwpożarowe.
System PA VENO przeznaczony jest do zarządzania bezpieczeństwem obiektów budowlanych.
System realizuje funkcje sterujące, sygnalizujące oraz monitorujące i jest przeznaczony do pracy w obiektach budowlanych.
Głównym zastosowaniem wyrobu jest integracja systemów sygnalizacji pożarowej, systemów bezpieczeństwa, systemów
automatyki budynkowej i innych systemów stosowanych do zabezpieczenia obiektów budowlanych.

System PA VENO składa się z programu komputerowego VENO oraz modułów sprzętowych tj.:
Urządzenie Integrujące z oprogramowaniem VENO w obudowie serwerowej RACK 19”, Centrala sygnalizacji pożarowej z funkcjami sterującymi zgodnie z EN 54-2, Uniwersalna Centrala Sterująca UCS 6000 oraz Adaptera POLON.
System komputerowy VENO umożliwia nadzór nad alarmami przychodzącymi ze wszystkich zintegrowanych systemów.
Komunikaty o aktywnych alarmach wyświetlane są na pasku alarmów wraz ze szczegółową informacją, z jakiego systemu i urządzenia pochodzą.
Operator ma możliwość ich przeglądania oraz filtrowania. Wyszukiwanie i przeglądanie komunikatów alarmów wspomagane jest poprzez dostępne opcje filtrowania tj. filtrowanie wg urządzeń, priorytetów, czasu i typu elementów.
Komunikaty są aktywne na pasku alarmów do momentu ich potwierdzenia odczytania przez operatora. Możliwe jest dodanie komentarzy operatora do każdego komunikatu alarmu.
Archiwalne komunikaty i zdarzenia dostępne są w oknie rejestru zdarzeń. System komputerowy VENO instalowany w module Urządzenia Integrującego pracuje jako oprogramowanie serwerowe (dalej VENO SERWER) i pozwala na podłączenie stacji klienckich z aplikacją VENO w trybie KLIENT (dalej VENO KLIENT). Liczba stacji klienckich zależy od zakupionej licencji VENO. Konfiguracja VENO SERWER odbywa się z poziomu programu VENO KLIENT.
System komputerowy VENO umożliwia prostą i intuicyjną konfigurację przez uprawnionego użytkownika tzn. użytkownik ma możliwość we własnym zakresie dodawania do systemu
nowych modułów i elementów liniowych. Zmiana konfiguracji oprogramowania VENO dla integrowanych central SSP polega na wgraniu nowego pliku konfiguracyjnego danej centrali.
Po tej czynności można już dowolnie konfigurować w systemie VENO nowo dodane elementy. Ponadto operatorzy systemu komputerowego VENO mogą skorzystać z umieszczanych na panelach dodatkowych elementów tj.: przyciski typu link, etykiety, obrazki, stos zdarzeń bieżących, punkty nawigacyjne, wirtualne strefy, okna wideo, wirtualne zmienne, zdjęcie z karty, informacje o karcie, przyciski reakcji, tablice synoptyczne, zegary, odtwarzacze, obrazki. System Integrujący PA VENO rejestruje następujące zdarzenia przychodzące z central sygnalizacji pożarowej POLON 6000 i POLON 4000: alarm, alarm skasowano, alarm techniczny, blokowanie, uszkodzenie, test, wyjście włączone/wyłączone, błąd połączenia, połączony, rozłączony. System pozwala także operatorowi na wysłanie do centrali sygnału POTWIERDZENIA oraz KASOWANIA w przypadku wystąpienia alarmu, sygnału blokującego urządzenie, sygnału odblokowującego, sygnału testu, sygnału wyłączenia testu urządzeń. Aplikacja VENO nie ma wpływu na konfigurację centrali SSP i integrowanych urządzeń. System Integrujący PA VENO współpracuje z następującymi centralami sygnalizacji pożarowej: POLON 6000, POLON 4100, POLON 4200, POLON 4900 i POLON 4500.

Nazwa pliku Opis  
PA_VENO_DWU_1_E383_2021_PL.pdfDeklaracja Właściwości Użytkowych

914.14 KB
PA VENO SD.pdfŚwiadectwo Dopuszczenia

1.28 MB
karta katalogowa PAVENO.pdfKarta Katalogowa

381.22 KB
PA VENO 1.12.37.pdfDokumentacja Techniczno-Ruchowa

6.47 MB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania