Centrala automatycznego gaszenia (1 strefa gaszenia)

IGNIS 1520MPrzeznaczenie

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M jest przeznaczona do wykrywania pożaru i uruchamiania stałych urządzeń gaśniczych, zawierających środek gaszący w postaci gazowej, ciekłej lub w postaci aerozoli, sterowania procesem samoczynnego gaszenia oraz jego monitorowania. Centrala IGNIS 1520M współpracuje z konwencjonalnymi czujkami pożarowymi szeregu 40 oraz wyspecjalizowanymi przyciskami PU-61 i PW-61, umożliwiającymi ręczne uruchomienie i wstrzymanie procesu gaszenia, jak również z sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi SD-1, SO-1. Centrala jest przystosowana do obsługi jednej strefy gaśniczej.

Funkcjonalność

Centrala IGNIS 1520M, po wykryciu pożaru, może realizować:

 •     sterowanie sygnalizacją ewakuacyjną z możliwością programowania czasu ewakuacji
 •     sterowanie wentylacją pożarową
 •     programowanie czasu opóźnienia hermetyzacji pomieszczenia po wyzwoleniu środka gaśniczego
 •     sterowanie wentylacją i klimatyzacją technologiczną
 •     sterowanie zasilaniem elektroenergetycznym
 •     sterowanie urządzeniami technologicznymi
 •     sterownie przegrodami pożarowymi (drzwi, okna, itp.)
 •     sterowanie urządzeniami gaszącymi za pośrednictwem wyjść (o programowanych czasach trwania impulsów prądowych), służących do uruchomienia elektromagnesu butli pilotującej i zaworu kierunkowego w przypadku środka gaśniczego w postaci gazowej lub zaworu wodnego dla urządzeń wodnych

Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:

 •     jednoczesne zadziałanie czujek na dwóch liniach dozorowych pracujących w koincydencji z możliwością zaprogramowania wstępnego kasowania czujek
 •     wciśnięcie przycisku PU-61 (START GASZENIA)
 •     wciśnięcie przycisku START GASZENIA w centrali

Zadziałanie czujek tylko na jednej linii dozorowej będzie sygnalizowane przez centralę jako alarm pożarowy bez uruchomienia procesu gaszenia. Proces automatycznego gaszenia przebiega dwuetapowo:

 • etap OSTRZEŻENIE - przeznaczony na ewakuację osób ze strefy gaszenia. Załączone zostaną wówczas, na zaprogramowany czas (od 0 do 10 min), ostrzegawcze sygnalizatory akustyczne i optyczne. W tym czasie można zablokować proces gaszenia poprzez wciśnięcie przycisku WSTRZYMANIE GASZENIA w centrali lub przycisku PW-61 (STOP GASZENIA) podłączonego do centrali
 • etap GASZENIE - przeznaczony na gaszenie pożaru w wyniku podania sygnałów sterujących z centrali na cewkę elektromagnesu otwierającego butlę pilotującą z gazem gaszącym lub siłownik elektromagnetyczny otwierający zawór wodny. 

Napięcie zasilania: podstawowe

sieć 50Hz, 230V +10% - 15%

Napięcie zasilania: rezerwowe

2szt. 12V /7Ah HP7-12 KOBE

Maks. pobór prądu podczas dozorowania

0.09A

Maks. pobór prądu z sieci

0.8A

Liczba wariantów alarmowania

2

Liczba czujek na linii

32

Rezystancja izolacji linii dozorowych

100 kΩ

Rezystancja linii dozorowej

maks. 2 x 120Ω

Wyjścia przekaźnikowe

bezpotencjałowe w centrali 11 obciążalność 1A 24V

Liczba linii dozorowych

2

Liczba stref gaszenia

1

Maksymalna liczba ROP na linii

10

Liczba linii kontrolnych

8

Liczba stref dozorowych

1

Temperatura pracy

od -5°C do 40°C

Wymiary (mm)

314x368x106

Masa

bez akumulatora < 6kg

Nazwa pliku Opis  
IGNIS 1520M.pdfKarta Katalogowa

1.09 MB
ignis1520mdwu.pdfDeklaracja Właściwości Użytkowych

651.02 KB

Tylko dla autoryzowanych użytkowników

Oprogramowanie (dostępne po zalogowaniu)

297.86 KB
ignis1520mc.pdfCertyfikat

520.55 KB
IGNIS 1520M - Swiad dopuszcz.pdfŚwiadectwo Dopuszczenia

915.2 KB
IO-E294-011-IB_IGNIS1520M.pdfInstrukcja obsługi

643.24 KB
ID-E294-011-IJ_IGNIS1520M.pdfDokumentacja Techniczno-Ruchowa

2.38 MB
IO-E294-111-IA_IGNIS1520M.pdfInstrukcja obsługi

996.09 KB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania