Adapter

ADC-4001MAdapter ADC-4001 jest elementem adresowalnym, pracującym w liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000 oraz POLON 6000. Przeznaczony jest do przesyłania informacji o stanie linii dozorowej dołączonej do adaptera, tzw. linii bocznej (konwencjonalnej) oraz o stanie zainstalowanych na niej nieadresowalnych czujek dwustanowych szeregów 30 lub 40 POLON.

Adapter ADC-4001M umożliwia także:

  • tworzenie linii dozorowej iskrobezpiecznej, poprzez zainstalowanie na linii bocznej czujek lub ręcznych ostrzegaczy w wykonaniu iskrobezpiecznym, poprzedzonych barierą ochronną
  • dołączenie do systemu liniowej czujki dymu DOP-40
  • dołączanie do pożarowej instalacji alarmowej dodatkowych, nietypowych urządzeń (np. czujników gazu, czujek kablowych), jak również do tworzenia systemów hierarchicznych dla niewielkich central satelitarnych.

Zasada działania

Adapter przekazuje do współpracującej centrali informacje o pożarze wykrytym przez elementy na jego linii bocznej i potwierdza ten fakt czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej. Uszkodzenie linii bocznej (przerwa, zwarcie, wyjęcie czujki z gniazda) przekazywane jest do centrali i sygnalizowane przez adapter żółtymi rozbłyskami diody świecącej. Linia boczna zakończona jest rezystorem końcowym. Adapter wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć. Zadziałanie izolatora zwarć w adapterze sygnalizowane jest żółtymi rozbłyskami jego diody świecącej. Adapter ADC-4001M ma sześć trybów pracy pozwalających na optymalizację pobieranego prądu z linii adresowalnej. Tryby pracy deklarowane są w centrali podczas jej programowania.

Budowa

Adapter ADC-4001M składa się z dwóch elementów wykonanych z tworzywa: podstawy, do której przymocowana jest płytka drukowana z układem elektronicznym oraz pokrywy. W pokrywie umieszczona jest dwukolorowa dioda świecąca, sygnalizująca stany adaptera.
Adapter ADC-4001M instalowany jest w gnieździe G-40. Wyjęcie adaptera z gniazda jest możliwe po zwolnieniu, za pomocą specjalnego kluczyka, mechanizmu.

 

Tryb pracy adapteraCałkowity pobór prądu z linii adresowalnejDysponowany prąd na linii bocznejRezystor końcowy
            1                       6,8 mA                   1 mA      13 kOhm
            2                       16 mA                   2 mA     5,6 kOhm
            3                      2,5 mA                 0,15 mA      47 kOhm
            4                      0,5 mA                      -      13 kOhm
            5                      2,2 mA                      -            -
            6                     1,33 mA                 0,3 mA      33 kOhm

 

 

Napięcie pracy

16.5V -24V

Dopuszczalny prąd obciążenia linii bocznej (do wyboru)

0.15mA lub 0.3mA lub 1mA lub 2mA

Rezystancja linii bocznej

max 2 x 25 Ohm

Temperatura pracy

-25°C do 55°C

Wymiary (bez gniazda) (mm)

Ø 115 x 133

Masa

0.13kg

Nazwa pliku Opis  
ADC-4001M.pdfKarta Katalogowa

1.57 MB
adc4001mdwu.pdfDeklaracja Właściwości Użytkowych

749.88 KB
ADC-4001M_CPR.pdfCertyfikat

3.11 MB
ADC-4001M_DWU_2_E323_2018_PL.pdfInne

975.04 KB
IK-E323-001-IIIA_ADC-4001M.pdfInstrukcja Instalowania i Konserwacji

1.3 MB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania