RADIOMETR

RK-100-2PRZEZNACZENIE

Radiometr RK-100-2 to przenośny miernik (detektor) promieniowania jonizującego, który jest przeznaczony do:

 • pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma;
 • pomiaru mocy dawki promieniowania X i gamma;

a po podłączeniu sondy zewnętrzej RK-100 jest to również tzw. monitor skażeń promieniotwórczych (radioaktywnych) dedykowany do:

 • pomiaru skażeń powierzchni substancjami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi.

Prosta i bardzo trwała obudowa, mała masa i łatwa obsługa umożliwiają szerokie stosowanie dozymetru przy wykrywaniu źródeł promieniowania i ocenie poziomu skażeń oraz jako przyrząd pomiarowy wszędzie tam gdzie stosuje się źródła promieniowania.

Radiometr RK-100-2 produkowany jest w wykonaniu:

 • radiometr RK-100-2 z sondą wewnętrzną [liczniki Geigera-Müllera (G-M)] do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki, mocy dawki pochłoniętej, przestrzennego równoważnika dawki i dawki pochłoniętej promieniowania gamma
 • miernik skażeń - radiometr RK-100-2 z sondą zewnętrzną RK-100 (okienkowy licznik Geigera-Müllera) - dedykowany do pomiaru skażeń powierzchni substancjami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi (w tym wykonaniu radiometr mierzy oczywiście oprócz skażeń również pozostałe w/w  wielkości fizyczne czyli  moc przestrzennego równoważnika dawki, moc dawki pochłoniętej, przestrzenny równoważnik dawki i dawka pochłonięta promieniowania gamma)

ZASTOSOWANIE

 • kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych znajdujących się w różnych urządzeniach (np.: jonizacyjna czujka dymu, miernik grubości, waga izotopowa, defektoskop, miernik zapylenia powietrza, przekaźnik izotopowy);
 • pomiar mocy dawki przy niektórych urządzeniach wytwarzających promieniowanie jonizujące (np.: spektrometr XRF, aparat RTG, skaner-prześwietlarka RTG) - prosimy o konsultacje w przypadku wątpliwości o zakres detekcji urządzenia i skutecznego działania radiometru przy danej aplikacji;
 • w kontroli granicznej i celnej, straży pożarnej, centrach zarządzania kryzysowego, obronie cywilnej oraz służbach ratownictwa technicznego (straż pożarna, państwowe ratownictwo chemiczne, techniczne morskie, radiacyjne);
 • monitorowanie warunków pracy z możliwością bezpośredniego odczytu mierzonych wartości i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmowych
 • wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontrolowanego oraz strefy awaryjnej;
 • dydaktyka pomiarów dozymetrycznych dla studentów, stażystów (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycznej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, medycyny nuklearnej);
 • stwierdzenie zawartości substancji promieniotwórczych w tamponach używanych do odkażania powierzchni stołów roboczych lub sprzętu w pracowniach laboratoryjnych;
 • kontrola skażeń promieniotwórczych (powierzchni np.: rąk, odzieży roboczej, stołów roboczych w inspektoratach sanitarno – epidemiologicznych, pracowniach radiobiologicznych oraz pracowniach medycyny nuklearnej, śluzach sanitarno- dozymetrycznych itd.);
 • sprawdzenie skuteczności osłon przed promieniowaniem jonizującym w pracowniach (Z, O, RTG, CT, PET)
 • ocena narażenia zewnętrznego personelu na stanowiskach pracy (np.: zakłady przemysłowe, laboratoria, badania nieniszczące (NDT), radiografia, gabinety dentystyczne, weterynaryjne, pracownie fizyki medycznej, śluza sanitarno-dozymetryczna itd.);
 • do kontroli skażeń oraz pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki w transporcie kolejowym i drogowym.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

 • adapter USB-Irda - umożliwia komunikację radiometru RK-100-2 z komputerem nie posiadającym portu IrDA (działający z systemem operacyjnym
  Windows 7 – wer. 32 bitowa, przy innych typach systemu działanie adaptera nie było weryfikowane);
 • wysięgnik sondy - pozwala na wprowadzenie sondy RK-100 do obszarów trudno dostępnych dla użytkownika oraz usprawnia wykonanie pomiaru skażenia powierzchniowego; użycie wysięgnika podnosi bezpieczeństwo osoby dokonującej pomiary przez zwiększenie dystansu pomiędzy nią a mierzonym źródłem promieniowania;
 • świadectwo wzorcowania - wystawione przez Laboratorium Wzorcujące Urządzeń Dozymetrycznych przy POLON-ALFA (Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Nr AP 109); wzorcowanie w odniesieniu do przyrządu dozymetrycznego zazwyczaj polega na określeniu jego odpowiedzi R i/lub współczynnika wzorcowania N dla danej wielkości fizycznej przewidzianej do mierzenia przez przyrząd, poprzez porównanie wskazań przrządu M z wartością wzorcową (umownie prawdziwą) H; więcej informacji o wzorcowaniu można znaleźć na stronie: http://old.polon-alfa.pl/lwud/dokumenty.html
 • ramka kalibratora K-1 - uchwyt montażowy umożliwiający sprawdzenie Radiometru RK-100-2 oraz sondy RK-100 na kalibratorach cezowych K-1; pozwala to przeprowadzać okresową kontrolę urządzenia poprzez sprawdzenie odpowiedzi w polu promieniowania typu gamma dla Cs-137.

 

Nazwa pliku Opis  
IO-R120-001-IV.pdfInstrukcja obsługi

4.09 MB
RK-100-2.zipOprogramowanie

6.83 MB
kk_RK-100-2_1.pdfKarta Katalogowa

891.8 KB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania