RADIOMETR UNIWERSALNY

RUM-2Radiometr uniwersalny RUM-2  jest uniwersalnym urządzeniem pomiarowym umożliwiającym podłączenie do komputera i zbieranie danych z różnych sond radiometrycznych produkcji POLON-ALFA oraz innych źródeł sygnałów impulsowych.
Radiometr posiada wbudowany analizator wielokanałowy, który zapamiętuje wartość maksymalną impulsu, mierzy ją i klasyfikuje wedle zadanych w programie komputerowym parametrów w wynikiem pracy modułu jest histogram amplitud (analiza spektrometryczna rozkładu statystycznego wysokości impulsów). Zakres zastosowań radiometru jest szerszy i obejmuje również analizę ilościową częstości impulsów, analizę czasową zdarzeń, sterowanie urządzeniami zewnętrznymi lub pomiary sterowane urządzeniami zewnętrznymi.

Przyrząd umożliwia współpracę z większością sond produkowanych dotychczas przez POLON-ALFA, w tym najbardziej popularnych SSU-3-2, SSU-70-2, SSA-1P, SPNT-3 i rodziną sond licznikowych SGB. Dzięki bogatemu zestawowi wejść i wyjść możliwe jest też podłączenie innych źródeł sygnału.

Radiometr uniwersalny RUM-2 nie posiada własnego wyświetlacza oraz żadnych elementów manipulacyjnych - całość sterowania odbywa się z komputera typu PC. Oprogramowanie komputerowe jest integralną częścią radiometru i jest ono niezbędne do pracy z radiometrem.

Przykładowe zestawy pomiarowe

Przykładowe stanowiska pomiarowe w oparciu o radiometr uniwersalny RUM-2 oraz urządzenia dostępne w ofercie POLON-ALFA:

 • Aparatura do pomiaru prom. alfa, beta, gamma oraz X - Radiometr Uniwersalny RUM – 2, Sonda Scyntylacyjna Uniwersalna SSU-70-2,Scyntylator do wyboru: alfa, beta, gamma lub promieniowania X, Komputer PC
 • Aparatura do pomiaru prom. alfa, beta, gamma oraz X - Radiometr Uniwersalny RUM – 2,Sonda Scyntylacyjna Uniwersalna SSU-3-2,Scyntylator do wyboru: alfa, beta, gamma lub promieniowania X, Komputer PC
 • Aparatura do pomiaru prom. alfa - Radiometr Uniwersalny RUM – 2,Sonda Scyntylacyjna Powierzchniowa SSA-1P, Komputer PC
 • Aparatura do pomiaru promieniowania rentgenowskiego (X) [nisko i wysoko energetycznego] - Radiometr uniwersalny  RUM-2, Sonda Scyntylacyjna Uniwersalna SSU-70-2, Scyntylator SKX [40x2] mm z okienkiem Be [5-75] keV lub Scyntylator SKX [40x2] mm z okienkiem Al [15-75] keV, Komputer PC
 • Bramka dozymetryczna - Radiometr Uniwersalny RUM-2,Sonda Scyntylacyjna Uniwersalna SSU-70-2, Scyntylator gamma, Komputer PC, Głośnik, Aplikacja - moduł bramki dozymetrycznej (definiowanie komunikatów głosowych i alarmów, progów alarmowych)
 • Aparatura do pomiaru względnej aktywności próbek przy pomiarze jodochwytności tarczycy - Radiometr Uniwersalny RUM – 2, Sonda Scyntylacyjna Uniwersalna SSU-70-2, Scyntylator gamma, Komputer PC

Zastosowanie

 • stwierdzenie obecności substancji promieniotwórczych w próbce (np.: odpady medyczne, popioły, nawozy, materiały budowalne, żużel, odpady przemysłowe, gleba, materiały biologiczne);
 • dydaktyka pomiarów dozymetrycznych dla studentów, stażystów (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycznej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, medycyny nuklearnej);
 • kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych w różnych urządzeniach (np.: miernik grubości , waga izotopowa, defektoskop, miernik zapylenia powietrza);
 • umożliwia pomiar względnej aktywności próbek (jodochwytność tarczycy);
 • analiza spektrometryczna izotopów;
 • kontrola skażeń promieniotwórczych (powierzchni np.: rąk, odzieży roboczej, powierzchni stołów roboczych w laboratoriach przemysłowych, inspektoratach sanitarno – epidemiologicznych, pracowniach radiobiologicznych oraz pracowniach medycyny nuklearnej, śluzach sanitarno - dozymetrycznych itd.);
 • stwierdzenie zawartości substancji promieniotwórczych w tamponach używanych do odkażania powierzchni stołów roboczych lub sprzętu w pracowniach laboratoryjnych;
 • sprawdzenie skuteczności osłon przed promieniowaniem jonizującym w pracowniach (Z, O, RTG, CT, PET);

 Cechy urządzenia

 • analiza ilościowa częstości impulsów
 • analiza spektrometryczna rozkładu statystycznego wysokości impulsów (4096 kanałów)
 • analiza czasowa zdarzeń – możliwość pracy w trybie koincydencji
 • możliwość całościowego pomiaru ilości zliczeń ponad próg wyzwalania oraz z dodatkowym ograniczeniem okna pomiarowego lub z dodatkowym  ograniczeniem okna czasowego
 • wbudowany zasilacz wysokiego napięcia przeznaczony do zasilania fotopowielaczy i liczników G-M
 • transmisja danych do komputera w zależności od wykonania: poprzez złącze USB, RS-232 lub RS-422
 • sterowanie urządzeniami zewnętrznymi lub pomiary sterowane urządzeniami zewnętrznymi
 • umożliwia współpracę z większością sond produkowanych dotychczas przez POLON-ALFA, w tym najbardziej popularnych SSU-3-2, SSU-70-2, SSA-1P, SPNT-3, SPNT-3-2 oraz rodziną sond licznikowych: SGB-1P, SGB-2P, SGB-1R, SGB-2D, SGB-3P
 • umożliwia pracę z innymi detektorami przy poprawnej konfiguracji systemu pomiarowego (użytkownik może uzyskać pomoc w ramach możliwości wykorzystania danego detektora licznikowego, scyntylacyjnego itd.)
 • oprogramowanie komputerowe jest integralną częścią radiometru poprzez które całość sterowania odbywa się z poziomu komputera PC
 • zasilanie poprzez dedykowany zasilacz z sieci 230 V
 • bądź poprzez specjalną przetwornicę napięciową w przypadku zasilania 12 V (np. na pokładzie samochodu)
 • istnieje możliwość zasilania radiometru bezpośrednio z laptopa poprzez złącze USB (pod warunkiem zastosowania sondy produkcji POLON-ALFA oraz nie obciążania jednostki PC innym zewnętrznym urządzeniem)
 • możliwość dowolnego skalowania, oznaczania oraz przeliczania wykresów

Ćwiczenia dydaktyczne

Radiometr uniwersalny RUM-2 jest m.in. urządzeniem dydaktycznym, dzięki któremu macie Państwo możliwość przeprowadzenia wielu doświadczeń fizycznych w swoich pracowniach i laboratoriach (fizyki, fizyki medycznej, medycyny nuklearnej, ochrony radiologicznej, dozymetrii, chemii, ochrony środowiska, biologii itd.).
W sekcji Pliki do pobrania  znajdą Państwo przykładowe ćwiczenia dydaktyczne zrealizowane w oparciu o nasz radiometr.

Wersja demo oprogramowania

UWAGA! Oprogramowanie jest wyposażone w tryb demonstracyjny pozwalający na zapoznanie się z wybranym zestawem funkcji radiometru.
Wersja demo oprogramowania udostępniona jest dla Państwa za darmo.
Znajdziecie ją Państwo w sekcji Pliki do pobrania.

Nazwa pliku Opis  
IO-R117-001-III 27-09-13.pdfInstrukcja obsługi

6.86 MB
RUM-2.pdfKarta Katalogowa

470.11 KB
AN-R117-002 - Oprogramowanie RUM-2 - pierwsze kroki.pdfNota aplikacyjna

3.46 MB
AN-R117-001 - Podlaczenie licznikow GM do radiometru RUM-2.pdfNota aplikacyjna

347.56 KB
AN-R117-003 - RUM2 w Windows 7.pdfNota aplikacyjna

136.77 KB
APLIKACJA_RUM2_v_1_3_11.zipOprogramowanie

71.99 MB
STEROWNIK_WINDOWS_8.1+.zipInne

1.61 KB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania