Autonomiczny detektor CNG

ASG-2001HVASG-2001HV Autonomiczny detektor CNG (gaz ziemny-metan), zasilanie ~230 V AC

Przeznaczenie:

          Autonomiczne detektory gazów typu ASG-2001HV są przeznaczone do wykrywania oraz ciągłej kontroli obecności gazów palnych i toksycznych w pomieszczeniach zagrożonych ich emisją, szczególnie w garażach i kotłowniach. Po wykryciu stężeń alarmowych detektory umożliwiają uruchomienie wentylacji w celu przewietrzenia i usunięcia nadmiaru szkodliwych gazów z pomieszczenia oraz mogą uruchomić alarmową sygnalizację akustyczną i optyczną.

 

Zasada działania:

          Mikroprocesorowe układy pomiarowe detektorów w sposób ciągły analizują stężenie gazu w pomieszczeniu i porównują je z wartościami odpowiednich progów alarmowych. Każdy detektor ma ustawione trzy progi alarmowe, związane ze ściśle określonym stężeniem gazu w powietrzu. Po ich przekroczeniu zostaje włączona sygnalizacja optyczna w detektorach oraz zostają uaktywnione odpowiednie wyjścia sterujące zewnętrzną sygnalizacją akustyczno-optyczną. Stany uszkodzenia (awaria detektora, awaria sensora, awaria zasilania, brak modułu sensora) są sygnalizowane za pomocą odrębnej diody LED oraz programowanego wyjścia przekaźnikowego.

 

Dostępne odmiany:

Autonomiczne detektory typu ASG-2000 dostępne są w następujących odmianach:

 
 Model

 
 ASG-2001     

 
 ASG-2001HV  

 
 ASG-2002     

 
 ASG-2002HV  

 
 ASG-2003     

 
 ASG-2003HV  

 Gaz wykrywany 

 
 CNG (gaz ziemny)

 (metan selektywny)

 
 LPG

 (propan – butan)

 
 CO

 (tlenek węgla)

 
 Moduł sensora

 
 MSG-6001

 
 MSG-6002

 
 MSG-6003

 
 Rodzaj sensora

 
 półprzewodnikowy

 
 półprzewodnikowy

 
 elektrochemiczny

 
 Zasilanie

 
 9 ÷ 30 V DC 

 
 230 V AC

 
 9 ÷ 30 V DC 

 
 230 V AC

 
 9 ÷ 30 V DC

 
 230 V AC

 

Specyfikacja:

 
 Parametr

 
 ASG-200x

 
 ASG-200xHV

 
 Napięcie zasilania

 
 9 ÷ 30 V DC

 
 230 V AC ± 10 %

 
 Pobór prądu(mocy)

 
 max 120 mA / 12 V

 max 60 mA / 24 V

 
 max 3 W

 
 Progi alarmowe

 
 ASG-2001: 
A1 = 10 %   A2 = 20 %   A3 = 30 %  DGW metanu (selektywny)

 ASG-2002: A1 = 10 %   A2 = 20 %   A3 = 30 %  DGW propan-butanu (50 / 50)

 ASG-2003: A1 = 30 ppm CO (TWA 15 min) A2 = 60 ppm CO (TWA 15 min) A3 = 150 ppm (przekroczenie przez 
 co najmniej 60 s) wg PN- EN50545-1

 
 Warunki pracy

 
 -20 ÷ 50 °C   wilg. 10 ÷ 90 %

 
 Warunki przechowywania

 
 0 ÷ 40 °C   wilg. 10 ÷ 80 %

 
 Stopień ochrony

 
 IP54 (w zalecanej pozycji montażu)

 
 Obciążalność wyjść przekaźnikowych 

 
 3 A / 30 V DC   3 A / 250 V AC

 Ograniczenie styku wspólnego 3 A (wynika z połączeń wewnętrznych).

 

Nazwa pliku Opis  
karta_katalogowa_ASG-2000.pdfKarta Katalogowa

319.19 KB
Deklaracja Zgodności UE ASG-200x, 200xHV_4.pdfInne

54.2 KB

Tylko dla autoryzowanych użytkowników

Instrukcja instalacji

965.59 KB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania