Szkolenia

 

 

1. Informacje ogólne

 

Firma POLON-ALFA S.A. zaprasza na szkolenia, które obejmują, zagadnienia związane z instalowaniem, programowaniem i konserwacją:

 • 1.1 konwencjonalnych systemów sygnalizacji pożarowej opartych o centrale systemu IGNIS 2000,
 • 1.2 konwencjonalnych oraz adresowalnej central sterowania gaszeniem IGNIS 1520M, IGNIS 2500 oraz POLON 4500,
 • 1.3 adresowalnych systemów sygnalizacji pożarowej opartych o centrale systemu POLON 4000 oraz uniwersalną centralą sterującą UCS 6000.
 • 1.4 adresowalnych systemów sygnalizacji pożarowej opartych o centrale systemu POLON 6000.

Szkolenie trwa 4 dni, z czego część poświęcona systemom IGNIS 2000 / centralom sterowania gaszeniem zajmuje dzień pierwszy, natomiast zagadnienia związane z systemem POLON 4000/POLON 6000 oraz centralą UCS 6000 poruszane są przez kolejne 3 dni.

Centrale IGNIS 2000 przewidziane są przede wszystkim do zastosowania w małych obiektach. System IGNIS, ze względu na zastosowanie konwencjonalnych linii dozorowych jest prostszy w instalacji i programowaniu. Do central stosowane są czujki konwencjonalne szeregu 40 (np. DOR-40).

Centrale sterujące stałymi urządzeniami gaśniczymi, tj. konwencjonalna centrala jednostrefowa IGNIS 1520M, jedno lub dwustrefowa centrala konwencjonalna IGNIS 2500 oraz adresowalna (od 1 do 4 stref) centrala POLON 4500 są urządzeniami do wykrywania zagrożenia pożarowego oraz sterowania automatycznym procesem gaszenia w instalacjach, gdzie jako środek gaśniczy stosowane są gazy obojętne, woda lub aerozole.

W skład systemu sygnalizacji pożarowej POLON 4000 wchodzą centrale o różnej wielkości, przez co możliwe jest zabezpieczenie obiektów małych, średnich (POLON 4100), dużych (POLON 4200), a nawet bardzo dużych i rozległych (POLON 4900). Centrale komunikują się przez pętle dozorowe z szeroką gamą czujek szeregu 4043, 4046 oraz 6046. Szkolenie swoim zakresem obejmuje również tematykę związaną z uniwersalną centralą sterującą UCS 6000.

W skład systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000 wchodzi centrala o rozproszonej budowie modułowej, przez co możliwe jest tworzenie systemu do zabezpieczenie obiektów dużych oraz bardzo dużych i rozległych z możliwością podziału centrali na maksymalnie 99 tzw. węzłów. Centrala współpracuje z różnymi typami czujek szeregu 4046 oraz 6046.

Osobom posiadającym małe doświadczenie w zakresie automatycznej ochrony przeciwpożarowej obiektów polecamy udział we wszystkich rodzajach szkolenia, zaczynając od podstawowego systemu IGNIS 1000/2000, kończąc na systemie POLON 6000.

 

2. Terminy szkoleń

Miesiąc

IGNIS 2000

POLON 4000 / UCS 6000

STEROWANIE GASZENIEM - IGNIS 1520M, IGNIS 2500, POLON 4500

POLON 6000 / UCS 6000
Styczeń

-

-

31.01.2022 r. (Online)

-

Luty

-

01-03.02.2022 r. (Online)

28.02.2022 r.

-

Marzec

28.03.2022 r.

-

-

01-03.03.2022 r.
29-31.03.2022 r.

Kwiecień

-

26-28.04.2022 r.

25.04.2022 r.

-

Maj

-

-

23.05.2022 r.

24-26.05.2022 r.

Czerwiec

27.06.2022 r.

-

-

28-30.06.2022 r.

Wrzesień

-

27-29.09.2022 r.

26.09.2022 r.

-

Październik

-

-

-

25-27.10.2022 r.

Listopad

-

-

28.11.2022 r.

29.11-01.12.2022 r.

Brak wolnych miejsc

Grudzień

-

13-15.12.2022 r.

Brak wolnych miejsc

12.12.2022 r.

-


3. Odpłatność

IGNIS 2000 lub systemy sterowanie gaszeniem 300 zł netto/os.*
POLON 4000 + UCS 6000 900 zł netto/os.*
POLON 6000 + UCS 6000 900 zł netto/os.*
IGNIS 1000/2000 lub sterowanie gaszeniem + POLON 4000 albo 6000 + UCS 6000 1200 zł netto/os.*

*Do podanej kwoty netto należy doliczyć 23 % podatku VAT
Uwaga! Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkolenia. Zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie.

 

4. Miejsce prowadzenia szkoleń

POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155

GPS:     53°5'38.363"N, 18°2'50.892"E lub    
              53.0939900°N, 18.0474700°E

Dojazd komunikacją miejską:
Autobusy nr 56 w kierunku Glinki BFM lub Park Przemysłowy, przystanek o nazwie "Glinki POLON".

 

5. Zgłoszenia

 

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez spełnienie poniższych warunków:

 

 • przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na e-mail:
  szkolenia@polon-alfa.pl
 • po wysłaniu zgłoszenia proszę czekać na dalsze instrukcje, które zostaną wysłane na maila podanego w formularzu.

Po spełnieniu powyższych warunków uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia (e-mail).

Liczba miejsc jest ograniczona. 

UWAGA! O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.

 

Pliki do pobrania:

 

6. Rezygnacja

W celu rezygnacji z udziału w szkoleniu wymagane jest pisemne oświadczenie przesłane na e-mail szkolenia@polon-alfa.pl

Rezygnacja w terminie:

 • do 14 dni kalendarzowych przed szkoleniem – zwrot 100 % wpłaconej kwoty
 • do 3 dni roboczych przed szkoleniem – zwrot 50 % wpłaconej kwoty*
 • mniej niż 3 dni roboczych przed szkoleniem – brak zwrotu wpłaconej kwoty*
* możliwe zgłoszenie innej osoby na swoje miejsce za zgodą organizatora.

 

7. Kontakt

tel. +48 52 36 39 281
e-mail: szkolenia@polon-alfa.pl

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania