Nowe regulacje w POLON-ALFA

         Dbając o najwyższe standardy, będące istotnymi elementami kultury organizacyjnej w POLON-ALFA S.A., stworzony został zbiór wartości, które są wspólne dla wszystkich Pracowników.

Pierwszym dokumentem, który zostaje wprowadzony do stosowania jest Kodeks etyczny. Pozwoli on na udoskonalanie tworzonego w firmie środowiska pracy, jak i relacji międzyludzkich.

Kolejnym - Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych będący narzędziem oddanym w ręce Pracowników, umożliwiającym im bezpieczne i poufne zgłaszanie

potencjalnych nieprawidłowości między innymi przez dedykowaną aplikację*.

Trzeci to Polityka przeciwdziałania korupcji, która jest kluczowym elementem w działalności każdej firmy. Stosowanie tej Polityki pokazywać będzie nasze zaangażowanie w tworzenie przejrzystego i uczciwego biznesu.

Wierzymy, że wprowadzone regulacje stanowić będą drogowskaz dla Pracowników, Współpracowników oraz Partnerów Biznesowych do tworzenia etycznego i bezpiecznego środowiska pracy.

 

*aplikacja pod adresem https://polon-alfa.whistboard.com uruchomiona zostanie od dnia obowiązywania Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania